Leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe zawsze wykonujemy z użyciem mikroskopu, dzięki czemu uzyskujemy odpowiednie powiększenie i oświetlenie leczonego zęba. Stosujemy tę nowoczesną metodę w każdym przypadku, bez względu na to, czy jest to leczenie standardowe, czy też leczenie przypadków powikłanych i trudnych. Mikroskop jest niezbędny także podczas powtórnego leczenia kanałowego, czyli w przypadku, gdy ząb był już kiedyś leczony kanałowo, ale z jakiegoś powodu należy wykonać leczenie ponowne. Użycie tego narzędzia zapewnia doskonałą widoczność i umożliwia wykonanie precyzyjnej pracy. Dzięki niemu dentysta może usunąć różne przeszkody w kanale, np. złamany pilnik.

Leczenie kanałowe zawsze wykonujemy w koferdamie (guma ochronna zakładana na ząb). Używanie koferdamu jest obecnie prawnie wymagane podczas każdego leczenia kanałowego, by zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki podczas leczenia. W naszym gabinecie każdy zabieg odbywa się w pozycji leżącej, co gwarantuje komfort, pozwala zaoszczędzić czas, a lekarz dobrze widzi to, co robi. Leczenie wykonuje aktywny członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, uczestnik wielu konferencji polskich i zagranicznych, prowadzący szkolenia z dziedziny endodoncji dla warszawskiej firmy Poldent.

UWAGA!
W naszym leczeniu zgodnie ze światowymi standardami nie stosujemy tzw. trucizny (nie zatruwamy zęba).
Wykorzystujemy elektroniczne urządzenie do pomiaru długości kanału-endometr, do opracowania kanału elektroniczny endomotor oraz urządzenia do wypełnienia kanału (tzw. ciepłą gutaperką).
Stosujemy również radiowizjogafię (cyfrowe zdjęcie rtg), dzięki czemu obraz zęba uzyskujemy natychmiast. Wykorzystywanie radiowizjografii cyfrowej ogranicza dawki promieniowania do niezbędnego minimum. Leczenie przeprowadzane jest według obecnych standardów Europejskiego Stowarzyszania Endodontycznego. Często możliwe jest wyleczenie zęba podczas jednej wizyty, bez uciążliwego kilkukrotnego przychodzenia do gabinetu.