Standardy dla leczenia endodontycznego

Głównym celem wprowadzenia w stomatologii różnych systemów oceny pracy jest zapewnienie pacjentom najwyższej jakości wykonywanych przez stomatologów usług. Standardy obejmują dwa podstawowe elementy: prawidłowość leczenia i jego poziom. Wytyczne stworzone przez ESE są odpowiedzią na potrzeby zarówno pacjentów, jak i lekarzy wykonujących zabiegi z zakresu endodoncji. Otrzymując świadczenie, tak specjalistyczne jak leczenie kanałowe, potrzebujecie i zasługujecie. Państwo na wdrożenie procedur medycznych, które spełniają wszelkie ogólnie przyjęte normy i standardy. ESE, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, wspiera i wytycza ramy postępowania dla stomatologów praktyków, aby jakość świadczonych przez nich usług pozostawała na jak najwyższym, światowym poziomie.